Kommissionen tillämpar ”en in en ut”-principen för nya regler

Kommissionens nya ordförande, Ursula von der Leyen, har aviserat att kommissionen ska tillämpa ”en in en ut”- principen ( ”one-in-one-out”, ofta förkortat OIOO). I sin kommunikation till kommissionen har hon angivit att för varje nytt lagförslag som medför nya bördor ska motsvarande börda för medborgare och företag tas bort på EU-nivå inom samma policyområde. Vice ordförande med ansvar för interinstitutionella relationer och framsynthet (foresight), Maros Sefcovic har till uppdrag att utveckla och se över tillämpningen av den nya principen så att den tillämpas på ett enhetligt sätt av de olika kommissionsdirektoraten. Han ska enligt uppdraget använda kommissionens generalsekretariat för att utveckla ett nytt verktyg för att leverera denna princip inom olika policy områden.

Den tyska regeringen har varit starkt pådrivande för att en princip om OIOO ska införas på EU-nivå och har beställt en rapport från tankesmedjan CEPS (Centre for European Policy Studies) som publicerades den 5 december 2019 – ”Feasibility study: Introducing one-in-one-out in the European Commission”. I rapporten lämnas förslag på hur ett OIOO system skulle kunna se ut på EU-nivå.

Dela den här sidan