Konkurrenskraft och förutsägbara regler del av de svenska ordförandeskapsprioriteringarna i EU

Den 14 december presenterades det svenska EU-ordförandeskapets prioriteringar inför våren 2023. Prioriteringarna är fyra till antalet och sammanfattas som säkerhet – enighet, resiliens –konkurrenskraft, välstånd – grön omställning och energiomställning, samt demokratiska värden och rättsstatsprincipen – vår grundval. Inom området konkurrenskraft, vilket även omfattar regelförbättring, kommer Sverige att uppmärksamma att den inre marknaden sjösattes för 30 år sedan och arbeta för långsiktiga och förutsägbara regler, som bidrar till en effektiv konkurrens och reducerar regelbördan. Vidare kommer det svenska ordförandeskapet bland annat att arbeta med att främja heltäckande konsekvensutredningar och utvärderingar inom både kommissionen, rådet och parlamentet.

Läs mer om det svenska ordförandeskapet i EU här.

Dela den här sidan