Näringslivets Regelnämnd, NNR, söker sakkunnig medarbetare

Näringslivets Regelnämnd, NNR, är en oberoende, politiskt obunden ideell förening. Bland medlemmarna finns 18 svenska näringslivsorganisationer och branschförbund som tillsammans representerar drygt 300 000 företag. NNR samordnar näringslivets granskning av konsekvensanalyser av förslag till nya eller ändrade regler samt koordinerar näringslivets regelförbättringsarbete på nationell- och EU-nivå.

Som medarbetare på NNR ligger fokus framför allt på att självständigt och tillsammans med NNR:s medlemmar verka för, utveckla och vidta åtgärder som innebär effektivare och mindre kostsamma regler för företagen i Sverige och EU, samt en minskning av företagens uppgiftslämnande.

Rollen

Företagen i Sverige ska följa de flesta av de lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som finns. Reglernas utformning och existens utgör ibland hinder för företagen vilket skapar osäkerhet, en minskad investeringsvilja och ökad byråkrati. Det finns därför ett stort behov av att kontinuerligt utvärdera, förbättra och förenkla regelverket. NNR söker därför en sakkunnig medarbetare för att förstärka och utveckla regelförbättringsarbetet och därigenom bidra till ökade investeringsmöjligheter, sänkta kostnader och minskad byråkrati för företagen.

Som sakkunnig kommer du att analysera nya och ändrade förslag till företagsregler med avseende på effekter och konsekvenser för företagen samt skriva remissvar i aktuella ärenden och hålla kontakt med berörd bransch/arbetsgivarorganisation. Du föredrar ärenden och utvecklar regelförbättringsarbetet i möten med företagare, företagarorganisationer, statliga och kommunala myndigheter samt med företrädare för regeringskansliet och politiska partier.

Du kommer att ansvara för att koordinera, bevaka och delta i aktiviteter som berör regelförbättring och tillämpning på regional och kommunal nivå. En del av arbetet innebär också att delta i och ansvara för utvecklingsprojekt.

Ditt arbete innebär även kontakter med NNRs styrelse och ansvar för att skriva styrelseprotokoll.

Din profil

  • Akademisk examen inom juridik, nationalekonomi eller statskunskap
  • Minst fem års erfarenhet från regeringskansliet, statlig myndighet, näringslivsorganisation eller annan liknande intresseorganisation
  • God kännedom om regelgivningsprocessen i Sverige och EU
  • Erfarenhet av att skriva remissvar och rapporter
  • Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska
  • Stort intresse för samhällsfrågor och näringslivsfrågor

Förståelse för och erfarenhet av arbetsgivar- och företagarfrågor liksom reglers effekter på företagens villkor och förutsättningar att verka är meriterande.

För att trivas i rollen så måste du vara strukturerad och ha en god analytisk förmåga. Du tar dig självständigt an arbetsuppgifter med driv och energi och får saker ur händerna. Arbetet kräver också att du är utåtriktad och samarbetsinriktad.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning med placering på NNRs kontor i Stockholm.

NNR erbjuder

Tjänsten som sakkunnig inom NNR erbjuder dig möjlighet att göra skillnad för svenska företag och det svenska näringslivet. Du får en god inblick i företagens villkor och verklighet ett brett kontaktnät. På NNR kommer du att arbeta tillsammans med fyra andra kollegor som alla verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt för en minskning av företagens uppgiftslämnande. Du kommer att ingå i ett team med en hög kompetensnivå och en tydlig vilja att förbättra och förenkla för svenskt företagande.

Mer om tjänsten

I den här rekryteringen samarbetar vi med Wise Professionals. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa ansvarig rekryteringskonsult Kristofer Zidén 08-400 293 21. Vi ser fram emot att få din ansökan via www.wise.se/jobb så snart som möjligt då urval kommer att ske löpande, dock senast 2015-04-07. Varmt välkommen med din ansökan!

Dela den här sidan