Pressmeddelande: Stark styrning från regeringen krävs för att företagen ska få minskat uppgiftslämnande

Den 30 mars överlämnade Uppgiftslämnarutredningen sitt slutbetänkande till Näringsminister Mikael Damberg. Utredningens förslag är ett viktigt steg på vägen mot ett effektivare och mer förenklat uppgiftslämnande för företagen. Samtidigt kvarstår stora utmaningar för att systemet för uppgiftslämnande som utredningen föreslår ska fungera som det är tänkt och att uppgiftslämnandet i förlängningen faktiskt minskar och förenklas.

– Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande möter många hinder på vägen. Det krävs en mycket stark organisation med ett tydligt mandat för att kunna gå från de 21 uppgifter som utredningen idag angivit kan samordnas och hämtas från ett ställe, till att samordna och förenkla övriga uppgifter som sammantaget uppgår till ca 96 miljoner årligen. Detta är inte en uppgift som myndigheterna kan lösa helt själva utan det kommer att krävas beslut på regeringsnivå, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Exempel på utmaningar är sekretess mellan myndigheterna för att utbyta information och prissättning som gör att det blir billigare för myndigheterna att hämta information från företagen. Såväl sekretessfrågan som prissättningen måste i någon mån övervägas och fattas beslut om i takt med att fler uppgifter utbyts och samordnas, en process som tar tid.

– Regeringen måste vara tydlig med att alla myndigheter ska vara delaktiga och omfattas av systemet. Den måste också backa upp med de resurser som krävs för att få systemet på plats. E-tjänsten kommer att vara ett mycket viktigt verktyg för företagen när det gäller att få en överblick över sina uppgiftskrav, men även att smidigt kunna lämna och hämta information. Samtidigt måste den kontinuerligt utvecklas och utvärderas gentemot företagens behov, fortsätter Andrea Femrell.

Utredningens förslag och arbete syftar till att förena såväl minskat och förenklat uppgiftslämnande med att digitalisera och på sikt förändra formerna för själva uppgiftslämnandet.

– Frågan om ett system för minskat uppgiftslämnande har utretts i flera omgångar och det är nu dags att verkligen göra något. En e-tjänst kommer att bli ett viktigt verktyg för detta, men för företagen är ett minskat och förenklat uppgiftslämnande huvudsaken, avslutar Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

Utredningens betänkande finner ni här.

För mer information, kontakta:
Andrea Femrell, VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR, på 073-020 56 80 eller andrea.femrell@nnr.se

Dela den här sidan