Debattartikel: EU-lagar får inte krångla till det för företagen

NNRs VD Andrea Femrell och sakkunnig Karin Atthoff skriver i Dagens
Samhälle om att näringslivet efterfrågar ett bättre genomförande av
EU-lagstiftning, då företagen upplever att Sverige allt för ofta går
utöver vad som krävs. Detta leder till onödigt regelkrångel, kostnader
för företag i Sverige och handelshinder på den inre marknaden. NNR:s
förhoppning inför 2015 är att regeringen visar handlingskraft i frågan.

Läs artikeln här.

Dela den här sidan