Inbjudan till seminarium:
Vilka verktyg behöver myndigheterna för att lyckas i sitt regelförenklingsarbete för företagen?

NNRs seminarium äger rum den 8 maj på World Trade Center i Stockholm och har fokus på vad myndigheterna själva anser att de behöver för att kunna genomföra ett effektivt regelförbättringsarbete. Deltar gör både generaldirektörer och företrädare för politik och forskning.

Läs mer här.

Välkommen! 

Dela den här sidan