NNR Nyheter 5 2012

NNR-seminarium om gold-plating i riksdagen.

Den 5 december arrangerades ett seminarium om gold-plating i riksdagen. Värd var Allan Widman, EU-nämndens ordförande (FP). Rapporten “Att tydliggöra gold-plating – ett bättre genomförande av EU-lagstiftning” presenterades och frågan diskuterades av en panel som förutom Jens Hedström, VD NNR och Allan Widman bestod av Jörgen Hettne, docent vid Lunds Universitet, Oscar Wåglund-Söderström, statssekreterare hos EU-minister Birgitta Ohlsson samt Per-Arne Rudbert och Per Rosén från fastighetsbolaget Humlegården.

Läs mer om seminariet här.
Rapporten finns här.


Skarpare mål för ökad tillväxt

I regeringens skrivelse 2012/13:15 Riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag så riktades en del kritik mot regeringens arbete på området under åren 2007-2010, i vilken NNR instämde i. Samtidigt välkomnar NNR att regeringen vill bredda arbetet ytterligare och att de tagit fram mål, men målen borde vara skarpare och inte skjutas fram till år 2020. 

Läs mer här.


Regeringens förenklingsdag

Den 30 november anordnade näringsdepartmentet för fjärde gången en förenklingsdag, där bland annat näringsminister Annie Lööf talade om regeringens arbete om regelförenklingsfrågor. 

Läs mer om förenklingsdagen här.


NNR besökte näringsutskottet

Den 6 november presenterade NNR sin syn på regeringens skrivelse till riksdagen inför ett fullsatt näringsutskott. Det fanns ett stort intresse för regelförbättringsfrågorna hos både alliansens och oppositionens förträdare, vilket visade sig genom flera initierade frågor från ledamöterna. 

Läs mer här.


Kommunal regelförenkling och tillämpning på miljöpartiets kommun- och landstingsdagar

I oktober medverkade NNR i en workshop med temat ”ett sprudlande grönt företagsklimat” på miljöpartiets kommun- och landstingsdagar. NNR presenterade vår kommunundersökning om kommunal regel-förenkling och regeltillämpning, vars resultat hade särskilt fokus på de kommuner där miljöpartiet ingår i den styrande majoriteten.

Läs mer här.


Europaparlamentet ska utreda effekterna av ändringar i ny lagstiftning

I början av 2012 fick Europaparlamentet en ny enhet som har till uppgift att dels utreda effekterna av större ändringar som parlamentet gör i EU-kommissionens förslag till ny lagstiftning samt att uppmuntra användandet av konsekvensutredningar i parlamentets kommittéer. NNR deltog i ett seminarium i Bryssel om detta, vilket var arrangerat av Svenskt Näringsliv och BusinessEurope. 

Läs mer här.


NNR på IRRC 2013

På 2013 års stora internationella konferens IRRC (International Regulatory Reform Conference) som hålls i Berlin i månadsskiftet januari-februari, kommer NNR delta i ett seminarium med titeln Clarifying Gold Plating: Mitigating Barriers to Trade in the Single Market. Förutom NNRs VD Jens Hedström, deltar Christina Fors från Regelrådet, Elizabeth Golberg från EU-kommissionen, Julian Farrel från det brittiska näringsdepartementet och Edoardo Binda Zane från italienska Elcareon. 

Läs mer om IRRC här.


Regelförenkling viktigt för ekonomisk återhämtning – även i USA

Inte bara vi i Sverige engagerar oss i de viktiga regelförenklingsfrågorna. Här skriver t ex den amerikanska tanksmedjan CATO INSTITUTE om regelbördans påverkan för den ekonomiska återhämtningen:
Läs mer här.


Ladda ner hela nyhetsbrevet i printbart PDF format här.

 

 
Dela den här sidan