NNR och dess medlemmar i DI: ”Ta steget och gå från ord till handling!”

”I dessa oroliga tider behövs resurser, handlingskraft och mod att lägga fokus på framåtsyftande reformer och förbättrade regelverk. Därför uppmanar vi som medlemmar i Näringslivets Regelnämnd NNR, det samlade näringslivets företrädare i regelförbättringsfrågor, den tillträdande regeringen att snarast gå från ord till handling och genomföra de konkreta förslag man som enskilda partier sett som helt nödvändiga.”

Så skriver Näringslivets Regelnämnd NNR och dess medlemmar i ett debattinlägg i Dagens Industri. Läs hela debattartikeln här.

Dela den här sidan