NNR på framtidsseminarium i riksdagen den 8 december: Näringsministern och näringslivet om regelagendan 2011 – 2014

Utformningen och effekterna av olika regler är områden som företagare lyfter upp som en prioriterad fråga i undersökningar om vilka hinder de ser vid tillväxt och expansion. I 2009 års Regelbarometer från Näringslivets Regelnämnd, NNR, anger 75 procent av företagen att de inte upplever någon större skillnad i regelbördan, trots stora ambitioner och insatser från EU och Sveriges regering och riksdag under de senaste åren.

När regelförenklingsarbetet nu skall ta ett ytterligare steg och breddas under de kommande fyra åren är förväntningarna höga hos näringslivet. 9 av 10 tillfrågade företagare angav att regelförenklingsarbetet är ganska eller mycket viktigt. Har vi begränsade resurser är det viktigt att göra rätt saker!

Så, vad kommer att hända? Vad önskar företagen och vad planerar regeringen? Regeringens planer och visioner samt färska undersökningar och rapporter som beskriver företagens önskemål och prioriteringar kommer att presenteras på ett seminarium som Olof Lavesson, riksdagsledamot för Moderaterna och ledamot av näringsutskottet, bjuder in till. Moderator är Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

På framtidsseminariet kommer Tomas Lööv, sakkunnig på NNR, att presentera slutsatserna i rapporten Regelagendan 2011-2014 och vilka förslag till systemförbättringar som företagen önskar, samt en undersökning om hur företagen upplever regelförenklingsarbetet 2010.

Därefter kommer näringsminister Maud Olofsson att redogöra för hur regeringens pågående och planerade regelförenklingsarbete under mandatperioden.

Tre näringslivsföreträdare; Nicklas Skår från Svenskt Näringsliv, Annika Fritsch från Företagarna och Anders Johannesson från LRF, ger sedan konkreta exempel på viktiga regelförbättringar som företagen önskar genomförda under mandatperioden.

Regeringens planer och näringslivets önskemål kommenteras av Maria Wetterstrand (MP), vice ordförande i Näringsutskottet, samt seminariets värd Olof Lavesson. Slutligen blir det en paneldebatt, där samtliga deltagare diskuterar regelagendan framöver.

Dela den här sidan