Pressmeddelande: NNR välkomnar utredning av de viktigaste regelförenklingarna för företag

En utredare ska se över hur långt arbetet med regelförenkling för företagen har kommit med att genomföra de över 500 förslag som inkommit från näringslivet. Denna nyhet presenterade näringsminister Annie Lööf när hon gratulerade 30-års firande Näringslivets Regelnämnd.

– Vi välkomnar att näringsdepartementet ska snabbutreda näringslivets förslag till regelförenklingar. Här finns de förslag som företagen själva prioriterat som de som ger snabbast och störst nytta för företagen, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

– När jag tillträdde som näringsminister var målet att minska den administrativa regelbördan med 25 procent, men vi hade bara nått sju procent. Alla inser att regler tar tid och tid är pengar. Därför är det viktigt att minska administrativa regler så att fler blir sugna på företagande. Fokus för arbetet är att se var vi kan sänka kostnader snabbast och se stora resultat, sa Annie Lööf.

Vägen till att nå målet är enligt näringsministern att bredda och fördjupa arbetet. Ett steg i detta arbete är den nya utredning som, utöver att se vilka av näringslivets förslag som resulterat i konkreta åtgärder, även ska kartlägga om EU-direktiv på Näringsdepartementets politikområde har genomförts på ett sådant sätt att de resulterat i kostnader som inte följer av direktiven. Utredningen ska vara klar i december 2012.

För mer information kontakta:
Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR, på 070-552 99 46

Dela den här sidan