NNR Nyheter 4 2014

 

 

"I begränsningen visar sig mästaren", sa Goethe på sin tid. Det gäller än i dag – så, varför krångla till det?

År 2006 blev jag vd för NNR. Nu, åtta år senare, är det dags för mig att gå vidare och jag kommer från och med augusti att jobba som chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor. De här åtta åren har varit spännande, givande, lärorika och emellanåt faktiskt också frusterande. Frusterande på grund av att vi som jobbar med regelförbättringsfrågorna ser hur stor potentialen är i att göra tillvaron enklare för företagen och samtidigt att det inte alltid går så snabbt som vi hade önskat. Frågorna är jätteviktiga. Fråga en företagare och hon eller han säger samma sak. Detta har vi under mina år i NNR försökt lyfta på en lång rad olika sätt; på lokal, regional, nationell, europeisk och global nivå. Regelförbättring för företag är något som allt oftare hörs i den politiska debatten i Sverige, EU och OECD. Samtidigt har de allra flesta politiska parter insett betydelsen av att prioritera och genomföra förbättringar. Vi har hjälpt till att väcka intresset för frågorna hos tjänstemän och politiker i kommuner, myndigheter och departement. Det har varit roligt och givande. Givetvis kommer jag att fortsätta att bevaka och arbeta med regelförbättringsfrågorna i mitt nya jobb, fast då mer med EU-glasögonen på. Jag hoppas också på att behålla kontakten med er som följt NNR under min tid som vd.

Jag vill gärna mer i detalj summera vad som har hänt under åren som jag har lett verksamheten på NNR och nedan finns ett stycke ur boken Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling av Anders Johnson, som skrevs NNRs 30-års jubileum. Sista biten är mina egna ord och handlar om vad som hänt efter det att boken skrevs. Läs det här.

Jag vill också passa på att tacka mina medarbetare, styrelse och alla duktiga och kompetenta beslutsfattare som gjort detta möjligt. Vi har kommit en bit på väg, men det finns alltid behov av mer "simple rules in a complex world."

Jens Hedström


Förebilder – det går att förbättra!

Du har väl inte missat NNRs serie om goda förebilder? Denna handlar om att lyfta fram goda regelförbättringar som gjorts på kommunal, regional, nationell eller internationell nivå – som andra kan inspireras av. 

Förebilderna finns att läsa på regelbloggen.nnr.se


Du gillar väl oss på Facebook?

Du hittar vår sida här.

Ny rapport: Effektivare regelverk i EU

NNR och dess medlemmar presenterar i rapporten ”Effektivare regelverk inom EU 26 prioriterade förenklings- och förbättringsförslag att genomföra på EU-nivå. Förslagen är inriktade mot att ta bort eller mildra hinder mot tillväxt och har stor betydelse för svenska och europeiska företag. Av de 26 förslagen är 14 svenska och kommer från NNRs medlemmar. Resterande 12 förslag kommer från den europeiska näringslivsorganisationen BusinessEurope och dessa stöds av NNR och dess medlemmar.

Förslagen återfinns bl a inom områdena moms, miljö, arbetsmiljö, jordbruk, tjänster, transporter och handel. Av de 14 svenska förslagen bedöms, om de genomförs, samtliga sänka kostnaderna för företagen, 10 spara in tid för företagen samt minska deras osäkerhet. 6 av förslagen bedöms, om de genomförs, öka företagens vilja att investera. Läs rapporten här.

NNRs VD Jens Hedström blev även intervjuad i Sveriges Radio Ekot om rapporten. Lyssna gärna på inslaget här.


Möt Ulrik Wehtje, NNRs nya ordförande!NNR har haft årsstämma och då valdes en ny styrelseordförande – Ulrik Wehtje. Ulrik är företagare i tryckeribranschen och även vice ordförande i Grafiska Företagens Förbund och ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Läs mer om Ulrik här.


NNRs förre ordförande Gert Karnberger tackas för sina insatser

Vid NNRs årsstämma den 16 maj avgick Gert Karnberger efter att ha svingat ordförandeklubban sedan 2007. NNRs gåva till Gert Karnberger var alla rapporter som NNR presenterat under hans sju ordförandeår

– drygt 40 stycken! Vi tackar Gert för hans utmärkta ledarskap och engagemang och önskar honom lycka till med de utmaningar han företar sig härnäst! Läs mer här.


Företagens roll i Europa (Bild?)

Fredagen 16 maj anordnade NNR seminariet ”Företagens roll i Europa”. I samband med detta presenterades NNRs rapport ”Effektivare regelverk inom EU”. Därefter följde en paneldebatt där några av partiernas toppkandidater till EU-parlamentet, såsom Gunnar Hökmark (M), Lars Adaktusson (KD)Linnéa Engström (MP) och Aleksander Gabelic (S) deltog.

Ett referat från seminariet återfinns på Svenskt Näringslivs hemsida.

 
 
Dela den här sidan