NNRs har avslutat årets samråd med SCB om alla företagsundersökningar för 2010

NNR genomför varje år ett samråd med SCB där alla företagsundersökningar som SCB ansvarar för och utför gås igenom. Huvudsyftet med samrådet är att försöka göra undersökningarna mindre betungande och mer effektiva för företagen. Vid genomgången med SCB väljer NNR ut några undersökningar som ska granskas mer i detalj innan de får skickas iväg till företagen. Dessa undersökningar kan NNR ha särskilda synpunkter på eller så vill NNR veta mer om syftet med undersökningarna samt få mer information om de inte kan förenklas. Andra frågeställningar som NNR kan ha är om undersökningarna kan skickas ut till färre företag än vad som var tänkt eller skickas ut mer sällan. Samrådet innebär inte att NNR godkänner undersökningarna och SCB väljer själv om myndigheten ska beakta NNRs synpunkter eller inte. Bifogat samrådsprotokoll listar de undersökningar som NNR bett att få titta närmare på.

Samrådsprotokoll för NNR och SCB 2010 (PDF)

För mer information, kontakta Andrea Femrell, NNR Tel: 08-762 70 97

Dela den här sidan