Brev till samtliga statssekreterare och 39 berörda generaldirektörer

Stockholm den 12 februari 2010

Den 20 januari 2010 publicerade vi vår årliga Regelindikator. Regelindikator 2009 har vi kallat ”NNR utvärderar det statliga regelförenklingsarbetet i Sverige” av det regelförenklingsarbete som pågår i Sverige. Rapporten bifogas tillsammans med pressmeddelandet.

Enligt NNRs bedömning är nu verktygen och systemen för ett omfattande regelförenklingsarbete, i stort sett, på plats. Det finns flera exempel på departement och myndigheter som har gjort stora framsteg och genomfört viktiga reformer. Icke desto mindre är den stora utmaningen att alla, berörda politiker, generaldirektörer och tjänstemän, som har fått i uppdrag av regeringen att leverera resultat för företagen, måste prioritera regelförenkling och använda verktygen. Detta är ett, relativt, billigt sätt att öka företagens konkurrenskraft och samtidigt effektivisera statsförvaltningen.

Företagen förväntar sig nu att presenterade regelförenklingsåtgärder verkställs, och att det blir en större överensstämmelse mellan de åtgärder som näringslivet efterfrågar och de som faktiskt genomförs. Det är också mycket viktigt att politiker och tjänstemän strävar efter en förenkling av gemensam EU-lagstiftning.

NNR och våra medlemmar kommer att fortsätta att engagera oss i arbetet och att granska resultaten av departementens och myndigheterna regelförenklingsarbete.  Det är bara knappt ett år kvar till deadline för den här regeringens regelförenklingsprojekt, och det återstår mycket att göra.

Kontakta gärna NNR för synpunkter, förslag och råd.

Med vänliga hälsningar

Jens Hedström
VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR
Telefon: 08-762 70 93
E-post: jens.hedstrom@nnr.se

Bilagor
Regelindikatorn 2009
Pressmeddelande

Dela den här sidan