Ny skattning av företagens regelkostnader

I en nyligen släppt rapport av Svenskt Näringsliv har företagens regelkostnader skattats till ca 200 miljarder kr. Samtidigt konstateras också att stora samhällsvinster finns att göra genom att minska regelbördan, men för det behövs tas ett helhetsgrepp över hela regelförbättringspolitiken.

Läs mer i Svenskt Näringslivs rapport här.

Dela den här sidan