Pressmeddelande: Brist på samsyn i Länsstyrelsernas regeltillämpning

Länsstyrelserna har stor makt. De kan avgöra om ett företag ges möjlighet att bedriva sin verksamhet eller inte. Deras inställning och tillämpning av regelverken kan påverka om företag väljer att etablera sig i länet, Sverige eller i något annat land. Hur Länsstyrelserna tillämpar och tolkar de nationella regelverken är alltså i förlängningen avgörande för konkurrenskraften och företagsklimatet – och därmed för tillväxten. Därför är det viktigt att samma ärende bedöms lika oavsett vilken länsstyrelse som hanterar frågan. Så ser det dock inte ut idag.

Näringslivets Regelnämnd NNR har i en rapport undersökt Länsstyrelsernas regeltillämpning genom enkätundersökningar på fem olika verksamhetsområden – tillstånd miljöfarlig verksamhet, auktorisation bevakningsföretag, strandskyddsdispens, tillsyn miljöfarlig verksamhet och djurskyddskontroll. Frågorna har utgått från förenklade ärendeexempel med målet att beskriva de mest väsentliga omständigheterna för handläggning och tillsyn.

– Resultaten visar att det finns skillnader i hur olika Länsstyrelser bedömer samma ärenden. Det kan även handla om skillnader gällande transparens och dialog med företagen eller i hur långa handläggningstiderna är. Vår granskning visar att Länsstyrelsernas samsynsarbete behöver stärkas och utvecklas. Ett sätt att göra detta är att involvera näringslivet i utvecklingen av samsynsarbetet. Länsstyrelserna behöver också utöka dialogen och rådgivningen med syfte att hjälpa företagen att göra rätt, säger August Liljeqvist, sakkunnig på NNR och rapportförfattare.

Regeringen har också ett ansvar genom att ge landets Länsstyrelser uppdrag och tydliga mål i arbetet med att enhetliggöra regeltillämpningen. Viktigt att i detta sammanhang betona är att näringslivet inte efterfrågar en mildare prövning utan en effektivare sådan. Höga men tydliga krav underlättar för seriösa företagare.

– Omotiverade skillnader i regeltillämpning vid Länsstyrelserna får inte vara den faktor som förhindrar tillväxt eller som gör att företag väljer att etablera sig på andra platser i världen. Kraven på såväl inhemska som internationella företag ska vara höga, strikta och precisa – men samtidigt lämna utrymme för proportionalitet och främjande av företagsklimatet och utvecklingen i Sverige, säger Andrea Femrell, VD NNR.

Läs rapporten NNRs Länsgranskning 2019 här.

 

För mer information, kontakta gärna:

Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil 073-020 56 80
E-post: andrea.femrell@nnr.se

August Liljeqvist, sakkunnig Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil 072-717 70 92
E-post: august.liljeqvist@nnr.se

Dela den här sidan