Pressmeddelande: Ett trettiotal myndigheter får förenklingsuppdrag – en välkommen julklapp till Sveriges företagare

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND
PRESSMEDDELANDE 22 DECEMBER 2023
Ett trettiotal myndigheter får förenklingsuppdrag – en välkommen julklapp till Sveriges företagare
I regleringsbreven för år 2024 får ett trettiotal myndigheter med många direkta eller indirekta kontakter med Sveriges företag uppdrag eller återrapporteringskrav om regelförenkling. Uppdragen i regleringsbreven är en del av regeringens satsningar på förenklingar för företagen och en mycket konkret åtgärd för att ge regeringens politik genomslag i företagens vardag.
– Näringslivets Regelnämnd (NNR) har i många år påpekat att regleringsbreven aktivt måste användas i regelförbättringsarbetet. Det är genom regleringsbreven som regeringen styr myndigheternas arbete. Om en prioriterad fråga inte finns med där så händer inte mycket. Det är därför mycket glädjande att regeringen nu går från ord till handling och visar att regelförbättringsarbetet är prioriterat också i det praktiska arbetet, säger Näringslivets Regelnämnds VD Andrea Femrell.
Regelbördan har skenat under lång tid med enorma kostnader som följd. Förra året ökade företagens regelkostnader med 2,2 miljarder kronor netto, enligt Tillväxtverket. Totalt beräknas regelkostnaderna för svenska företag hamna på enorma 377 miljarder kronor.
– Våra återkommande granskningar av regleringsbreven har under lång tid visat en vikande trend gällande regelförbättringsåtgärder. Uppdrag som omfattar förenklingar för företag har varit få, liksom krav på uppföljning och utvärdering. Regeringens besked visar att den är medveten om problemet och att den nu avser vända trenden, fortsätter Andrea Femrell.
En hel del arbete återstår på regelförbättringsområdet, inte minst när det gäller att höja kvaliteten på konsekvensanalyserna vid regelgivning, att utvärdera och förenkla befintliga regler samt att operationalisera det tidigare utlovade förenklingsrådet och implementeringsrådet.
– Gårdagens besked är ett mycket välkommet steg på vägen, i synnerhet mot bakgrund av det ansträngda ekonomiska läge vi nu befinner oss i. Förenklingsuppdragen kommer att göra skillnad i praktiken och är därför en välkommen julklapp till Sveriges alla företagare, avslutar Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd
Läs regeringens pressmeddelande om regleringsbreven här.
För mer information, kontakta gärna:
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd
Mobil: 073-020 56 80
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMD
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80
E-post: info@nnr.se
Hemsida: www.nnr.se
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 27 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Dela den här sidan