Pressmeddelande: Jens Hedström ny ordförande i Näringslivets Regelnämnd

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND
PRESSMEDDELANDE 24 MAJ 2023
Jens Hedström ny ordförande i Näringslivets Regelnämnd
Vid årsstämman den 24 maj tillträdde Jens Hedström som ny ordförande i Näringslivets Regelnämnd. Jens Hedström är väl bekant med regelförbättringsfrågorna, inte minst då han var NNRs VD i åtta år. Därtill så har han haft ett antal uppdrag på europeisk nivå, bland annat som ordförande för BIAC Governance Committe vid OECD och som rådgivare till Frans Timmermans, den kommissionär som hade ansvaret för regelförbättringsfrågorna i förra EU-kommissionen. Idag är han är chef för Region och marknad samt för SME-frågor på Svenskt Näringsliv.
– Jag är stolt och tacksam för förtroendet. Jag tar mig an uppdraget med mycket stor entusiasm, dels för att jag brinner för frågorna, dels för att jag hoppas kunna bidra med erfarenhet och ny energi. Mitt strategiska fokus ligger på utveckling och genomförande. Företagen i Sverige förtjänar bättre möjligheter att bli framgångsrika, och att minska deras regelbörda är något jag ser fram emot att hjälpa till med. Så, det ska bli kul och spännande, säger Jens Hedström.
Jens Hedström efterträder Ulf Lindberg som avgick i samband med stämman.
– Vi hälsar Jens Hedström varmt välkommen som vår nya ordförande och det ska bli roligt och givande att återigen samarbeta för att minska företagens regelbörda i dessa nya roller. Jens kan materian väl och kommer att kunna bidra på ett utmärkt sätt för att ytterligare öka våra frågors genomslagskraft, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd.
För mer information, kontakta gärna:
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd
Mobil: 073-020 56 80
Jens Hedström, ordförande Näringslivets Regelnämnd
Mobil: 072-201 66 62
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMD
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80
E-post: info@nnr.se
Hemsida: www.nnr.se
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 27 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Dela den här sidan