Ulf Lindberg avtackad

I samband med NNRs stämmor den 24 maj avgick Ulf Lindberg som NNRs ordförande efter fem år på posten.

NNRs VD Andrea Femrell tackade av Ulf med en gåva samt med samtliga rapporter och publikationer som producerats under hans år som ordförande – imponerande 37 stycken. Andrea framhöll Ulfs insatser och fokus i påverkansarbetet som lett fram till de möjligheter som finns för regelförbättringsarbetet idag, liksom hans arbete och stöd som resulterat i många nya medlemmar och en effektivisering av verksamheten.

Åsa Arffman, styrelsens vice ordförande tackade Ulf å styrelsens vägnar för att han med lugn och säkerhet navigerat styrelsens arbete genom ett hav av regelkrockar, gold plating, proportionalitet och administrativa bördor mot målet av förbättrade regelverk.

Ulf tackade styrelsen och kansliet för de fem år han fått förmånen att vara NNR ordförande. Fem år som tack vare uthålligt arbete av NNR och medlemmarna tillsammans med fokusering av verksamheten nu är på väg att resultera i betydande förändringar på regelförbättringsområdet under innevarande mandatperiod. Ulf nämnde också NNR inre arbete som resulterat i många nya medlemmar och kostnadseffektiviseringar som möjliggjort oförändrade avgifter sedan 2019. Kodifiering av avgiftsprinciper som landat i en avgiftsstruktur som nu till fullo följer dessa. Ulf tackade också särskilt VD för ett mycket bra samarbete och en gedigen arbetsinsats som övervunnit utmaningar och uppnått mål som satts av styrelse och stämma. Ulf tillönskade slutligen NNR skutan fortsatt lycka och välgång på de oändliga regelhaven med förvissningen att den nominerade nya ordföranden Jens Hedström skulle styra med rak kurs mot nya framgångar för NNR och medlemmarna.

Vi tackar Ulf Lindberg för hans engagemang, entusiasm och goda ledarskap och önskar honom ett varmt lycka till med framtida utmaningar.

Dela den här sidan