Jens Hedström ny ordförande i NNR

För Jens Hedström är regelförbättring för företag inte något nytt. Förutom att han var VD för NNR i åtta år så har han haft ett antal uppdrag på europeisk nivå. Bland dessa 11 år som ordförande för BIAC Governance Committe vid OECD, och som rådgivare till Frans Timmermans, den kommissionär som hade ansvaret för regelförbättringsfrågorna i förra EU-kommissionen. Under åren som chef för Svenskt Näringslivs EU-kontor var en minskning av företagens regelbörda en högt prioriterad fråga och detsamma gäller idag, när han är chef för Region och marknad samt för SME-frågor på Svenskt Näringsliv. Som nybliven ordförande för NNR är således cirkeln sluten.

Jens Hedström – välkommen åter till NNR! Hur känner du inför din nya roll i organisationen du redan känner så väl?

Jag är stolt och tacksam för förtroendet. Jag tar mig an uppdraget med mycket stor entusiasm, dels för att jag brinner för frågorna, dels för att jag hoppas kunna bidra med erfarenhet och ny energi. Mitt strategiska fokus ligger på utveckling och genomförande. Företagen i Sverige förtjänar bättre möjligheter att bli framgångsrika, och att minska deras regelbörda är något jag ser fram emot att hjälpa till med. Så, det ska bli kul och spännande!

Hur ser du på de politiska förutsättningarna för dessa frågor?

Regelförbättring ligger ständigt högt på listan över saker företagen vill ska prioriteras. Alla regeringar har mer eller mindre sagt att de vill minska företagens regelbörda, och som vi alla vet så har detta skett med varierande framgång. Så behovet finns, det som saknas är politisk verkstad. Alla regeringar gillar att prata om tillväxt – men vi måste bättre synliggöra att regelförbättring är grundläggande för företagens möjligheter att växa och skapa välstånd. Nu har vi delvis ett nytt politiskt landskap, vilket också ger oss nya möjligheter.

Intresset från politiken har nog sällan varit så stort som det är nu och det är något vi ska utnyttja till max. Vi måste skyndsamt få minskade regelbördor för företagen i Sverige. Fokus tänker jag därför ska ligga på tre prioriterade frågor; att vi snarast måste få ett förbättrat system för konsekvensanalyser på plats som erbjuder bättre kvalitet i företagsförslagen, en mottagare inom Regeringskansliet för nya regelförbättringsförslag, samt ett nytt system för hur vi hanterar den svenska implementeringen av EU-regler. Annat bör vi kanske avvakta med ett tag.

Hur ser du på NNRs roll i detta och annat?

Jag tror att tiden är inne för att skapa en mer framåtlutad och mer snabbfotad organisation som kan agera blåslampa. Vi måste fokusera och prioritera – och med ”vi” menar jag NNR och dess medlemsorganisationer. Jag är nämligen övertygad om vi tillsammans kan kraftsamla kring dessa frågor och på så sätt ökar vår legitimitet och vårt genomslag för alla våra gemensamma och andra branschspecifika regelförbättringsförslag.

Dela den här sidan