Pressmeddelande: Stor förbättringspotential i kommunernas service gentemot företagen

En majoritet av landets kommuner har inrättat en företagslots som ska hjälpa företagen att hitta rätt i den kommunala byråkratin gällande tillstånd, tillsyn och vilka regler som gäller. Dock är det enbart en (1) procent av kommunerna som erbjuder företagen att följa alla sina ärenden på nätet och bara 20 procent erbjuder denna service för en viss ärendetyp. Dessutom är det endast 100 kommuner där företagslotsarna har mandat att ge en något högre grad av service till företagen. Av dessa 100 kommuner är det bara 67 kommuner som därutöver erbjuder samordning av ett företags ärenden.

Detta visar rapporten Företagens väg in till kommunen som Näringslivets Regelnämnd, NNR, presenterar idag. Rapporten handlar om kommunernas företagslotsar och hur kommunen hanterar företagens ärenden och är den första i en serie av sex rapporter som undersöker och följer upp kommunernas tillämpning av regler gentemot företagen.

– I dessa tider av digitalisering och satsningar på e-myndigheter borde alla företag kunna följa sitt ärende på nätet och få en samordnad handläggning. Det skulle inte bara spara dyrbar tid för företagen, utan också för kommunens handläggare som därmed kan koncentera sig på att lösa de mer komplicerade frågorna för företagen. Kan myndigheter som Skatteverket och Försäkringskassan med tiotusentals ärenden erbjuda sina kunder e-tjänster så bör kommunen klara av detta också, säger August Liljeqvist, rapportförfattare och sakkunnig på NNR.

Av landets 290 kommuner så har 226 svarat att de har inrättat en företagslots. Av dessa är det bara 100 av kommunerna vars företagslotsar har mandat att själva agera pådrivande, samordnande och informerande. Ännu färre, 67 kommuner, erbjuder därutöver samordningsmöten och samordnad handläggning av ett företags ärenden och kan på så sätt ge företagen en komplett service. I många fall måste företagen begära att så sker. Kommunerna skulle därför, mer systematiskt och framför allt mer aktivt, behöva erbjuda företagen bl.a. större samordning av handläggning av olika ärenden.

– Menar kommunerna allvar med att vilja förbättra företagsklimatet och därmed öka tillväxt och antalet jobb, så behöver ytterligare insatser göras beträffande servicen till företagen. Det är bra att så många inrättat företagslotsar, men dessa behöver få större befogenheter i den kommunala sfären. Varje tillståndsärende handlar om en företagare som vill satsa i kommunen – något som borde både prioriteras och uppskattas, menar Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Rapporten Företagens väg in till kommunen finns att läsa här.

För mer information, kontakta:
August Liljeqvist, rapportförfattare och sakkunnig på NNR, på 072-717 70 92 eller august.liljeqvist@nnr.se
Andrea Femrell, VD NNR, 073-020 56 80 eller andrea.femrell@nnr.se

Dela den här sidan