Pressmeddelande: Erfarenhetsutbyte kring regelförenkling inom EU

Pressmeddelande 2008-06-04

– I Sverige välkomnar vi regeringens ambition om att minska företagens administrativa regelkostnader och även beslutet om att inrätta ett regelråd. Dock måste arbetet föras både på den svenska och på den europeiska arenan, då hälften av alla nya företagsregler härrör från EU. Detta säger Jens Hedström, VD för NNR, med anledning seminariet ”Cutting Red Tape in Europe”, som berör hur EU:s regelförenklingsarbete kan förbättras.

EU arbetar för att minska företagens administrativa regelkostnader med 25 procent till år 2012. Detta är det mest ambitiösa regelförenklingsarbetet någonsin. I Sverige finns samma ambition, dock beräknar regeringen klarat målet år 2010. Dessa viktiga regelförenklingsfrågor diskuteras idag på ett seminarium i Europaparlamentet i Bryssel, som arrangeras av svenska och danska europaparlamentariker i samarbete med Svenskt Näringsliv och Dansk Industri. Jens Hedström, VD för Näringslivets Regelnämnd, NNR, medverkar för Sveriges räkning.

– Svenska företag ser framemot de konkreta resultaten av regeringens regelförenklingsarbete. Vad vi behöver är en förändring av hela lagstiftningskulturen, där de nya reglernas konsekvenser vägs in redan i det första skedet. En ökad kommunikation mellan lagstiftarna och näringslivet är den enda vägen att gå för att minska företagens regelbörda, avslutar Jens Hedström.

NNR har skrivit en rapport med 27 förslag till förenklingar av EU-lagstiftning och åtgärder med syfte att förbättra EU:s lagstiftningsprocess till nytta för företagen. NNRs VD Jens Hedström överlämnar idag rapporten till europaparlamentariker Lena Ek (c).  Tidigare har rapporten överlämnats till vice generaldirektören på EU-kommissionen generalsekretariat, Alexander Italianer och till statssekreterare i Näringsdepartementet, Jöran Hägglund.

För mer information, kontakta

Jens Hedström, VD
Telefon:               070-552 99 46       
jens.hedstrom@nnr.se

Dela den här sidan