Pressmeddelande 2013-12-04: NNR välkomnar betänkandet – Ett minskat och förenklat uppgiftslämnade

Utredningen som benämnts för uppgiftslämnarutredningen har idag i samband med Förenklingsdagen som arrangerars av Näringsdepartementet överlämnat sitt slutbetänkande (SOU 2013:80) till regeringen och näringsminister Annie Lööf.

Förslaget innebär att det kommer ställas större krav på samordning mellan de myndigheter som samlar in uppgifter från företag med stöd av lag, förordning och föreskrift. Syftet är att öka återanvändningen av redan befintliga uppgifter. Utredningen föreslår att det ska inrättas en myndighet som fått arbetsnamnet Företagsdatamyndigheten och som ska ansvara för själva samordningen samt tillhandahålla den elektroniska servicetjänsten som riktar sig mot myndigheter och företag.

NNR har under många år påtalat behovet att av Sverige vidtar åtgärder för att förenkla och samomordna företagens uppgiftslämnande i likhet vad som t.ex. vårt grannland Norge tillämpat i mer än ett decennium.

– Utredningens förslag är därför en mycket välkommen tidig julklapp till Sveriges företagare enligt Jens Hedström VD på NNR.

Utredningens förslag ger en teknisk plattform för att företag i förlängningen endast kommer behöva lämna en uppgift vid ett tillfälle. Vidare kommer företag att via systemet att få elektroniska aviseringar om att de t.ex. är skyldiga att besvara en enkät från SCB eller lämna kontrolluppgifter till Skatteverket, vilket ger en ökad överskådlighet för företagen.

NNR finner att förslaget kommer att beröras av generella frågor som rör statens satsningar på e-förvaltning där det i dagsläget finns vissa olösta frågor.

– En viktig åtgärd för framtiden är t.ex. att staten tar fram en generell teknisk lösning för legitimation av juridiska personer menar Tomas Lööv, sakkunnig på NNR och som deltagit i utredningsarbetet.

Vid frågor kontakta:
Jens Hedström, VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR, 0705 52 99 46
Tomas Lööv, sakkunnig, Näringslivets Regelnämnd, NNR, 0702 38 79 98 

Dela den här sidan