Regelförbättring – konkurrenskraftsverktyg i tid av kris

16 september kl 10.00 – 11.30

Välkommen till NNRs webbinarium med riksdagspartiernas ansvariga för regelförbättringsfrågor och representanter från näringslivet. Vi kommer att diskutera vad de politiska partierna anser behöver göras inom regelförbättringsområdet och hur regelförbättring kan användas som ett verktyg för att stärka företagen och den svenska konkurrenskraften.

Företagen har under flera års tid upplevt en ökad regelbörda och regelkostnaderna har ökat med flera miljarder under de senaste åren, vilket drabbar tillväxt och konkurrenskraft. Samtidigt har Coronaepidemin slagit hårt mot företagen i Sverige och i omvärlden, vilket i vissa fall gör att regelbördan blir en fråga om överlevnad och återhämtning för de svenska företagen.

Under året händer flera saker som kan få betydelse för det svenska regelförbättringsarbetet. Regeringen ska fatta beslut om nya regelförbättringsmål, två utredningsuppdrag om att förenkla har lagts och riksdagen har lagt fram olika tillkännagivanden som berör regelförbättring.

Vilken betydelse anser partierna att regelförbättringsfrågan har för svensk konkurrenskraft och företagande? Och mot bakgrund av Coronakrisen? Vilka nya politiska mål vill de sätta upp för regelförbättringspolitiken? Hur resonerar näringslivet? Vad behöver göras på kort och lång sikt?

 

Medverkar gör riksdagsledamöterna Mathias Tegnér (S), Lars Hjälmered (M), Tobias Andersson (SD), Peter Helander (C), Camilla Brodin (KD), Arman Teimouri (L) och Amanda Palmstierna (MP) – samtliga i riksdagens Näringsutskott och ansvariga för regelförbättringsfrågor.

Dessa kommenteras av Andrea Femrell, VD NNR, Elisabeth Thand Ringqvist, företagare och ordförande i Regelrådet, fd politiskt sakkunnig (C) m.m, samt Stefan Stern, rådgivare åt bl a Wallenberg Foundations AB och Nordstjernan och fd statssekreterare (S).

Seminariet modereras av Jörgen Huitfeldt, chefredaktör Kvartal.

 

Välkommen med din anmälan till: susan.braysy@nnr.se
Du får en länk till webbinariet någon dag före det äger rum.

Dela den här sidan