Regelförbättringsförslag om moms skickat till EU-kommissionens Refit platform

NNR skickade i våras in sju nya förslag till EUs Refit platform. NNR skickar nu in ytterligare ett förslag till plattformen, för Bankföreningens räkning. Förslaget rör en översyn av reglerna i EUs momsdirektiv om undantag för mervärdesskatt för försäkrings- och finansiella tjänster. Förslaget handlar mer konkret om att genomföra en översyn av tillämpningsområdet och undantagen i momsdirektivet vad gäller försäkrings- och finansiella tjänster och förtydliga definitionerna av dessa för att uppnå en större harmonisering av tillämpningen inom EU. Vidare att introducera en vid valmöjlighet för näringen att beskatta finansiella tjänster samt tillåta så kallad kostnadsdelning för företag vars kärnverksamhet består i omsättning av finansiella tjänster och försäkringstjänster. Förslaget handlar också om att ändra och förtydliga reglerna rörande så kallade momsgrupper. Bankföreningen bedömer att förslaget kan leda till en substantiell minskning av den administrativa bördan och kostnaderna för näringen. Det bidrar också till att finansiella företag och försäkringsföretag kan konkurrera på lika villkor på EUs inre marknad.

Läs förslaget i sin helhet här.

Läs de sju förslag som NNR skickade in tidigare i vår här.

Dela den här sidan