Regelkrockar och målkonflikter – Några exempel på när det blir fel

Många olika lagar och regler styr företagens vardag i Sverige. Ibland krockar regelverken, vilket försätter företagen i svåra situationer. Det uppstår målkonflikter.

Det är svårt för beslutsfattare att i förväg förutse alla konsekvenser vid beslut om nya eller ändrade regelverk. Konsekvensutredningar måste till och utvärderingar ska göras i efterhand.

NNR presenterar här ett antal exempel på olika områden där det uppstått tydliga målkonflikter som företagen måste förhålla sig till. Med bättre och tydligare regelverk kan företagen istället fokusera på sina kärnverksamheter och slippa att lägga resurser på att tolka vad som gäller. Så skapas fler jobb och mer välstånd, vilket hela samhället tjänar på.

Läs om regelkrockar och målkonflikter här.

Dela den här sidan