Samtal med Produktivitetskomissionens huvudsekreterare Kristian Seth: Hur bidrar regelförenkling till ökad produktivitet?

2023 tillsatte regeringen en kommission med uppdrag att analysera faktorer som påverkar produktivitetstillväxten och lämna förslag för att höja produktiviteten i näringslivet och i den offentliga sektorn. Nyligen lämnade kommissionen sitt första delbetänkande med flera skarpa förslag som bland annat omfattar regelförenkling.

Regelpodden tittar närmare på dessa förslag i samtal med kommissionens huvudsekreterare Kristian Seth.

Podden går att hitta här eller där poddar brukar finnas.

Dela den här sidan