Tre är genomförda – men många är kvar

NNR har tillsammans med sina medlemmar skapat en databas med en stor mängd regelförbättringsförslag inom ett antal olika regelområden. Nu startar nnr.se en nedräkning för att följa regeringens arbete med regelförbättringsfrågorna.

– Tre av förslagen – om att avskaffa danstillståndet, att införa en från parterna oberoende tvistelösning för bostadshyressättning, och att åtgärda snedvridande tillämpning av energiskatteregel – har redan hunnit genomföras. Men drygt hundra kvarstår. För att se hur arbetet fortskrider lägger vi nu till en sektion på vår hemsida där vi följer nedräkningen, förhoppningsvis ända till dess att alla förslagen har hunnit genomföras, säger Näringslivets Regelnämnds VD Andrea Femrell.

Förslagen, som till sin karaktär är konkreta och lätta att förstå, syftar till att ge näringslivets prioriteringar till riksdagens och regeringens löpande arbete med regelförbättring. Många av förslagen innebär konkreta förenklingar för företagen, andra handlar om att stärka företagens konkurrenskraft exempelvis genom förändringar av skatter, medan några uppmärksammar viktiga problemområden som behöver utredas. Alla förslagen går att läsa här, eller via rutan längst upp i högra hörnet på nnr.se.

Dela den här sidan