”Vi måste tillbaka till diskussionen om hur vi får ner regelbördan”

I samband med ett möte mellan EU-ländernas närings- och industriministrar i Bryssel förra veckan konstaterade Näringsminister Ebba Busch för Svenska Dagbladet att vi måste tillbaka till diskussionen om hur vi får ner regelbördan. Det är fortfarande något som gör att konkurrenskraften är mycket svagare inom EU, menade Ebba Busch.

NNR välkomnar Näringsministerns uttalande och fokus i frågan.

– Vi kunde knappt sagt det bättre själva. Alla EUs institutioner har ett ansvar att följa de överenskomna regelförbättringsprinciperna om att i förväg utreda effekterna av ny lagstiftning och förenkla befintlig lagstiftning, säger Näringslivets Regelnämnds VD Andrea Femrell i en kommentar.

– Även Sverige har ett ansvar, och här finns mycket jobb för regeringen att ta itu med. Dels genom att ta ansvar för att inte överimplementera EU-lagstiftning i Sverige, men också genom att se till att Sverige är tidiga på bollen – innan beslut fattas på EU-nivå. Berörda parter i näringslivet behöver till exempel kopplas in tidigt och förbli inkopplade under hela processen, konstaterar Andrea Femrell.

Dela den här sidan