Uppföljning av regelförbättringsförslag

2014 sammanställde NNR och våra medlemmar ett antal prioriterade regelförbättringsförslag i rapporten ” Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige”.

Då regeringen angav i budgeten för 2016 att det är prioriterat att göra det enklare för företag att utveckla och driva sin verksamhet har NNR i veckan skickat brev till ansvariga ministrar som ett första steg i att följa upp medlemmarnas förslag, och det generella regelförbättringsarbetet på departementen.

Svaren kommer att redovisas efter sommaren.

Dela den här sidan