Välkommen reform om regelförbättring i Tidöavtalet

Den tillträdande regeringen och Sverigedemokraterna presenterade idag det samarbetsavtal, Tidöavtalet, som ska ligga till grund för den förda politiken under kommande mandatperiod. Avtalet innehåller sju samarbetsprojekt, varav ett – Tillväxt och hushållsekonomi – anger att de reformer som ska genomföras och som omfattar företagande och produktivitet, bl a ska inrikta sig mot lägre administrativa kostnader för företagen.

– Det är mycket positivt och nödvändigt att den kommande regeringen och dess samarbetsparti lyfter regelförbättringsfrågan i form av lägre administrativa kostnader för företagen. Den är en viktig pusselbit när det gäller att stärka företagens och därmed också Sveriges konkurrenskraft. NNR ser fram emot att som det samlade näringslivets företrädare i regelförbättringsfrågor få delta i ett konstruktivt och nära samarbete för att kunna medverka till att det blir leverans i de utfästelser som gjorts, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

Dela den här sidan