Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd, 2011:16 om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK

Remissvar: OVK

Läs mer