Om reglernas nytta och kostnad – NNR i Almedalen

– Det har skett en mognad så till vida att insikten om att regler faktiskt medför kostnader har ökat även bland beslutsfattare. Företagarna själva pekar på skattelagstiftningen, arbetsrätt och miljörätt som hinder mot tillväxt. Från näringslivets sida så har vi ju lämnat förslag på vilka regler som bör åtgärdas, så nu väntar vi på resultat, sade Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR, på Ratios Almedalsseminarium den 6 juli.

Jens Hedström, Almedalen

På seminariet ”Regler – till vilken nytta och vilken kostnad?” presenterades en rapport, ”Reglers effekter på företag”, som Ratio tagit fram på uppdrag åt Tillväxtanalys. I denna framgår att de indirekta ekonomiska effekterna av regler är ansenliga och den negativa påverkan mycket stor på konkurrenstryck, entreprenörskap och inträde av nya företag.

Frågor om hur regelbördan påverkar både företag och tillväxten, samt diskrepansen i synen om regelbördan diskuterades av en panel bestående av: Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR, Stig von Bahr, ordförande i Regelrådet, Dan Hjalmarsson, GD Tillväxtanalys, Magnus Larsson, VD Expander Wireless, Cathrine Mattsson, sakkunnig på Näringsdepartementet samt Kristina Nyström, Johan Eklund och Nils Karlson från Ratio.

– Dessutom handlar problematiken inte enbart om regelgivningen, utan även om förändringar av gamla regler samt tillämpningen som sker av kommuner och länsstyrelser. Där tillämpas samma regler olika på olika ställen i landet., här krävs det att det rensas rejält i regelrabatten och vi ska få till ett effektivt regelförbättringsarbete, menade Jens Hedström.

Ratio presenterade också en undersökning som visar att mer än 50 procent av riksdagsledamöterna har uppfattningen att det är lätt att starta företag, vilket inte delas av företagarna själva – där bara 25 procent håller med. Positivt är dock att 90 procent av politikerna tycker att förutsättningarna för att starta och driva företag är en viktig politisk fråga. Läs mer om Ratios rapporter på www.ratio.se

Dela den här sidan