Danmark utvecklar arbetet med regelförbättring och genomförande av EU-lagstiftning

Danmark utvecklar arbetet med regelförbättring och sitt genomförande av EU-lagstiftning genom att slå ihop Implementeringsrådet med Verksamhetsforum (Virksomhedsforum for enklere regler). Syftet med sammanslagningen som bildar det nya forumet,  ”Erhvervslivets EU- og regelforum” är att stärka insatserna för att göra det enklare att driva företag i Danmark. Det nya forumet kommer att titta på förenklingar i dansk och europeisk reglering samt bana väg för ökad innovation.

Den svenska regeringen bör titta på hur man gör i Danmark när de genomför det tillkännagivande som riksdagen givit beträffande att miniminivån i EU-lagstiftningen bör vara utgångspunkt vid genomförande i nationell lagstiftning. Den struktur och det råd som Danmark har borgar för kostnadseffektivitet och konkurrenskraft för näringslivet, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR

Läs mer om det danska arbetet här.

Läs mer om riksdagens tillkännagivande här.

Dela den här sidan