Förenklingsresan avslutade i Malmö – nu börjar arbetet

I fredags avslutade näringsminister Ibrahim Baylan sin förenklingsresa genom landet med ett möte med trettiotal företagare och branschrepresentanter i Malmö. Näringslivets Regelnämnds NNR VD Andrea Femrell var förstås på plats och ser fram emot att följa när ministern nu omsätter sina nya lärdomar i praktiken.

Baylan konstaterade i Malmö att det är viktigt att det finns regler, mycket för att han sett vad som kan ske med länder där det saknas, eller där regelverken på grund av ineffektivitet och korruption inte tillämpas. Ministern gillar helt enkelt ordning och reda. Men samtidigt anser han att det är av yttersta vikt att regelverken är ändamålsenliga och inte byråkratiska.

Näringslivets Regelnämnd NNR har som en av medarrangörerna av denna förenklingsresa tillsammans med sina medlemmar kunnat presentera många företagare från hela landet med ingående kunskaper om och erfarenheter av krångliga och ineffektiva regelverk, myndighetstillämpning – men också goda exempel på hur det kan se ut när det fungerar bra.

– Engagemanget hos företagarna och våra medlemmar har varit stort och många goda synpunkter har lyfts under näringsministers resor. Som NNR så ofta påpekar vet förtagen själva bäst vilka frågor som är prioriterade för att underlätta deras regelbörda. Därför är det glädjande att Ibrahim Baylan tagit sig tid att åka runt i Sverige och lyssna på de verkliga experterna om hur företagens vardag ser ut, säger NNRs VD Andrea Femrell efter mötet i Malmö.

Förenklingsresan är över för den här gången, men det är på många sätt nu arbetet börjar. För nu ska ministern ta företagarnas berättelser tillbaka till departementet och påbörja processen med att följa upp, förändra och förbättra.

Flertalet konkreta åtgärder behöver vidtas, inte minst måste det skapas en återkommande process inom regeringskansliet för att hantera regelförbättringsfrågorna systematiskt och långsiktigt – både när man nu ser över existerande regler, och för att kunna skapa effektivare regelverk i framtiden.

Baylan lovade att återkoppla till de företagare och näringslivsorganisationer som deltagit i förenklingsresan.

– Ibrahim Baylan har fått många goda förslag under sin resa, nu är det dags att omsätta dem till handling. NNR kommer förstås noga följa ministerns fortsatta arbete med förslagen och finns alltid tillgängligt om departementet behöver hjälp i sitt arbete, säger Andrea Femrell.

Dela den här sidan