NNR välkomnar näringsministerns nya förenklingsuppdrag

Näringsminister Ibrahim Baylan har gett Tillväxtverket i uppdrag att sammanställa och vidareutveckla de förslag till förenklingar han fått av företag och organisationer under höstens förenklingsresa.

Under resan, som NNR var med och organiserade, har ministern träffat omkring 75 företag på fem olika orter, från Umeå i norr till Malmö i söder. Syftet med resan var att lyssna på företagen direkt om vilka regelverk och processer de upplever som största hindren i sin dagliga verksamhet.

Näringsministern fick många exempel på krångliga regler och tillämpning som företagen och näringslivet anser behöver åtgärdas. Det är bl a dessa exempel och förslag som nu ska behandlas av Tillväxtverket.

– NNR ser positivt på att näringsministern efter sin förenklingsresa nu tagit nästa steg mot att förenkla och förbättra för företagen. Vi har tillsammans med våra medlemmar formulerat flertalet mycket konkreta förslag på regelförbättringar inom olika områden samt på hur en effektiv process bör utformas för att hantera arbetet med regelförbättring, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

Tillväxtverket ska i samarbete med representanter för näringslivet sammanställa och analysera företagens och näringslivsorganisationernas synpunkter och utifrån dessa vidareutveckla förslag till förenklingar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 juni 2020.

– Vi ser nu fram emot att diskutera våra förslag i en tät och strukturerad dialog med Tillväxtverket och, efter uppdraget, med hela regeringen avslutar Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

Läs hela uppdraget till Tillväxtverket här.

Dela den här sidan