NNR i Altinget med företrädare för medlemsorganisationer

I samband med dagens riksdagsseminarium och lansering av rapporten ”Stärkt konkurrenskraft genom ett effektivare genomförande och tillämpning av EU-lagstiftning” skriver Näringslivets Regelnämnd NNR Andrea Femrell i Altinget tillsammans med företrädare för de medlemsorganisationer som deltagit i framtagandet av rapporten.

I artikeln konstaterar de att ett gemensamt regelverk på EU-nivå är bra, men förutsätter att Sverige inte ställer strängare krav vid genomförande, tillämpning och tolkning än vad EU-lagstiftningen kräver.

Läs hela artikeln i Altinget här.

Hela rapporten ”Stärkt konkurrenskraft genom ett effektivare genomförande och tillämpning av EU-lagstiftning” finns att ladda ner här.

Dela den här sidan