Debatt: Skjut upp nya kassalagen

Debattartikel i Dagens Industri 2009-04-16

Lagen om kassaregister träder i kraft den 1 januari 2010. Den ska försvåra fusk och motverka illojal konkurrens – vilket är bra.

Alltför många praktiska frågor kring detta är fortfarande olösta. Den djupa krisen, bristande analys av konsekvenserna för företagen och försening av den nya utrustning som krävs, gör att vi riktar en uppmaning till regeringen att flytta fram ikraftträdandet två år.

Genom att skjuta upp lagen finns det tid att analysera och rätta till reglerna från början. Exempelvis måste detaljkraven på information på kassakvitton vara rimliga för småföretag.

Det finns fortfarande inga certifierade kontrollenheter, och utbudet av godkända kassaregister är begränsat till några få, dyra modeller. De preciserade krav som ställs på registren och kontrollenheterna är specifikt svenska och innebär att marknaden blir liten och produkterna dyra. Dessutom är det en stor kapitalförstöring om moderna kassaregister inte går att uppgradera utan måste skrotas i förtid för att möta lagens krav.

Den ekonomiska krisen slår hårt mot många. Pressade marginaler innebär att en investering i kassaregister kräver kraftigt ökad försäljning för att inte tära på lönsamheten.

Exempel från verkligheten visar att frisören i kvarteret intill skulle behöva klippa ytterligare 800 kunder, ett vinstpåslag på 10 procent, det lilla pensionatet i Småland behöver sälja 417 extra övernattningar, vinstpåslag 12 procent, presentaffären vid torget skulle behöva sälja presenter för ytterligare 500 000 kronor, ett vinstpåslag på 4 procent och potatisodlaren på Öland måste odla ytterligare 250 000 kilo potatis, vinstpåslag 2 procent, för att kunna investera 20 000 kronor i kassaregister och konsulthjälp.

Tyvärr pekar försäljningskurvorna nedåt och knappast någon vågar i nuvarande konjunkturläge räkna med en kraftigt ökad försäljning. Ge de seriösa företagen en chans att ta sig igenom den ekonomiska krisen utan ytterligare administrativa bördor och andra kostnader som tillkommer för själva investeringen.

Vi föreslår att regeringen genomför en konsekvensanalys som på djupet visar på vilka kostnader som följer av kravet på kassaregister. Lagregler och föreskrifter har tagits fram utan att det har gjorts någon analys av helheten.

Därmed har både riksdagen och Skatteverket fattat beslut utan att kunna överblicka reglernas effekter för de många företag som berörs. Flytta därför fram lagens ikraftträdande två år så att de problem som lagstiftningen ställer till med först kan redas ut.

Anna-Stina Nordmark Nilsson
Företagarna

Eva Karin Hempel
Lantbrukarnas riksförbund

Dag Klackenberg
Svensk Handel

Dan Brännström
FAR SRS

Krister Andersson
Svenskt Näringsliv

Jens Hedström
Näringslivets regelnämnd, NNR

Per Åke Eriksson
Fastighetsägarna Sverige

Dela den här sidan