Debattartikel: Olikheterna i myndighetsutövningen är förvånansvärt stora

”Att skillnaderna mellan kommunerna i biltvättsexemplet ovan är så stora är bekymmersamt och att avgiftssättningen kan uppfattas som godtyckligt hotar tilltron till systemet som sådant. Vi bedömer därför att det finns ett stort behov av samordning inom och mellan kommunerna i deras myndighetsutövning.”

Läs NNRs debattartikel om sin nya granskning av kommunernas regeltillämpning för miljöfarliga verksamheter i Altinget.

Dela den här sidan