Doing business in a more transparent world

Världsbankens årliga undersökning – Doing Business 2012 – har nyligen presenteras för nionde året i rad. Undersökningen täcker 11 olika indikatorer som alla är relaterade till olika regelfrågor i företagens livscykel och kvantifierar kostnaderna för respektive indikator. Komplexiteten i varje lands regelverk kan med underlaget jämföras vad motsvarande moment bedöms kosta i andra länder. I Världsbankens databas finns det svar från 183 olika länder. Undersökningen bygger på att experter från varje enskilt land med kunskaper om de olika frågeställningarna har gjort bedömningar av kostnadernas storlek. Årets undersökning finns att hämta här.

Dela den här sidan