Tempot i regelförenklingsarbetet måste öka år 2012!

I slutet av förra året visade NNR Regelbarometer att 21 procent av företagen, har märkt av en lättnad av företagens regelbörda. Bra så, men tyvärr är det fortfarande en dominerande andel av Sveriges företag som anser att de inte märkt av förändringarna. Konstigt är det inte, eftersom regeringen fokuserat på att sätta regelsystemen på plats med granskande Regelråd, tuffare konsekvensförordningar, uppdrag till Länsstyrelser och kommunerna via Tillväxtverket.

Företagare är ett tåligt folk med gott tålamod och som skapar både jobb och tillväxt, men nu är det hög tid att hela regeringen genomför konkreta förbättringar som berör de flesta företag. Enligt företagen krävs det att hinder för tillväxt tas bort på centrala områden som skatt/moms, arbetsrätt/arbetsmiljö, specifika branschregler och på miljöområdet. Förslag från näringslivets finns det gott om på de flesta departement. Åtgärderna gynnar alla i förlängningen, och vi kan på detta sätt behålla jobb och utveckling i Sverige.

Dela den här sidan