NNR deltog i regelförenklingsmöte i Köpenhamn

NNR representerade näringslivet vid ett möte med gruppen ’Director and Experts of Better Regulation’ i Köpenhamn 7-9 december 2011. Gruppen består av representanter verksamma inom regelförenkling från EU:s medlemsstaters förvaltningar. Mötet anordnas en gång i halvåret av det land, som står på tur att ta över ordförandeskapet i Europeiska Rådet.

Bland talarna fanns den danske näringsministern, Ole Sohn, som underströk att regelförenkling kommer vara en prioritering under det danska ordförandeskapet. Han sade bland annat att de vill genomföra den så kallade ’Single Market Act’ och bredda diskussionen om regelkostnader så att andra kostnader än de administrativa tas i beaktande. Det finns utrymme för en sådan breddning under 2012 då EU-kommissionens program för att minska de administrativa regelkostnaderna avslutas under året.

Det är viktigt att programmet följs av nya mål och initiativ så att det inte blir något uppehåll i det europeiska regelförenklingsarbetet. Danmark tar över ordförandeskapet den 1 januari 2012 och vi väntar nu på att de ska publicera programmet för perioden fram till 30 juni.

 

Dela den här sidan