NNR Nyheter 5 2011

”Så låt en kraftfull minskning av bördan bli,
den julklapp som släpper företagaren fri,
så att även de som bidrar med välståndet och jobben, 
kan ge julhelgens vanliga pappersarbete nobben.”

Läs VD:s hela julhälsning här!


Ny Regelbarometer

För första gången är gruppen företagare som upplever att det statliga regelverket blivit enklare att följa större än den som anser att det blivit krångligare jämfört med för ett år sedan. Det är dock fortfarande 71 procent som inte märker någon förändring alls.

55 procent anger i SKOP-undersökningen att en sänkning av regelkostnaderna har stor betydelse för att det ska gå bra för företaget i framtiden. Detta är signaler som regeringen måste ta på allvar, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Regelbarometern och SKOP-undersökningen finns här. 
NNR Regelbarometern 2011
SKOP – Rapport till NNR om regelförenklingar 2011 


Regelförbättring för tillväxt 

Den 30 november deltog NNR i ett riksdagsseminarium med titeln Regelförbättring för tillväxt. Där presenterade NNR sin nya Regelbarometer, statssekreterare Marita Ljung berättade om regeringens nya inriktning på regelförenklingsarbetet och detta samt företagares erfarenheter diskuterades i en panel bestående av politiker och företagare.

Läs mer


NNRs stora kommunundersökning – nu med ännu fler kommuner

NNRs, kommunenkät med unika jämförelser mellan kommunernas handläggningstider, servicegarantier och avgifter gentemot företag har uppdaterats. Så många som 280 av landets 290 kommuner har nu svarat på någon del av enkäten för områdena serveringstillstånd, miljöfarlig verksamhet, bygglov och företagslotsar. Resultatet visar entydigt på mycket stora skillnader mellan kommunerna trots att regelverket är detsamma.

Läs mer


NNR jobbar för att avskaffa gold-plating

NNR driver ett projekt med syfte att förbättra hur EU-lagstiftning genomförs i Sverige. Det finns många exempel på hur EU-regler genomförs på ett sätt, som är onödigt krångligt och medför onödigt höga regelkostnader för företag.

Läs mer


EU-kommissionen prioriterar mindre företag i regelförenklingsarbetet

Från och med nyåret 2012 kommer EU-kommissionen att satsa mer på att minska regelbördan för mikro-, små- och medelstora företag. Den 23 november publicerades en rapport där kommissionen förklarar hur den avser att anpassa EU-lagstiftning efter mindre företags behov och jobba efter principen ”Think Small First”.

Läs mer


Du läser väl regelbloggen?

Senaste inlägget på NNRs regelblogg är skrivet av Bertil Wahlström, företagare i bokförlagsbranschen. Han berättar om vilka åtgärder han skulle vilja se på regelområdet. Dessförinnan har vi bland annat kunnat läsa om vilka regler som drabbar företagare som driver förskolor, vad som är på gång hos Regelrådet och har du själv något att berätta och som du skulle vilja skriva om på regelbloggen? Hör av dig till oss på NNR!

Regelbloggen hittar du här


Länsstyrelsen söker frågor och förslag till förbättringar för företagen

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att förenkla för företagen i sin verksamhet. Uppdraget koordineras av länsstyrelsen i Kronobergs län. Som en del i arbetet har länsstyrelsen startat en blogg, forenklapariktigt.se. På bloggen kan företag och allmänhet följa arbetet men också lämna in synpunkter och förslag på förenklingar och förbättringar för företagen.


 Ladda ner hela nyhetsbrevet som printbar PDF här

Dela den här sidan