Inbjudan till seminarium i Almedalen

Så väl Sverige som EU bedriver ett ambitiöst arbete i syfte att sänka företagens regelkostnader och med anledning av detta arrangerar NNR ett seminarium på Sveriges första dag som ordförande i EU.

Tid: 1 juli kl 13.00–15.00
Plats: Högskolan, Cramérgatan 3, sal B25

Seminariet inleds av Jens Hedström, NNR, om EU:s pågående arbete, följt av Elisabeth Thand Ringqvist, näringsdepartementet, som ger en kort överblick av regeringens regelförenklingsarbete i Sverige under det svenska ordförandeskapet. Därefter öppnas upp för ett samtal om regelförenkling under ledning av Jens Hedström.

Exempel på frågeställningar som kommer att diskuteras

  • Vad är bra och mindre bra i det pågående regelförenklingsarbetet?
  • Vilka områden bör regleras på nationell nivå respektive på gemensam EU-nivå?
  • Vilka frågor bör Sverige driva inom EU?
  • Vad saknas på hemmaplan?

Deltagare

  • Gunilla Almgren, ägare och VD för Regab Reglerarmatur AB, vice ordförande för Företagarna och styrelseledamot i den europeiska arbetsgivarorganisationen för små och medelstora företag UEAPME
  • Stefan Attefall (KD), ordförande för riksdagens finansutskott
  • Magnus Larsson, VD Expander Wireless och ordförande Svenskt Näringslivs SME-kommitté
  • Lars-Göran Pettersson lantbrukare och ordförande för LRF
  • Elisabeth Thand Ringqvist (C), sakkunnig näringsdepartementet
  • Sven-Erik Österberg (S), gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen

Moderator: Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Välkommen

Jens Hedström
VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR

Ladda ner inbjudan som PDF

Dela den här sidan