Maud Olofsson på NNRs seminarium: Beslut om regelråd inom kort

Näringsminister Maud Olofsson inledde NNRs regelförenklingskonferens. Näringsminstern avslöjade att regeringen inom kort fattar beslut om att inrätta ett särskilt regelråd.

Rådet ska granska utformningen av nya förslag från regeringen och bistå med råd till myndigheter och departement. Sekretariatet ska vara på plats efter sommaren.

Tidigare har regeringen infört en konsekvensförordning för att ta hänsyn till effekter av nya förslag, särskilt för små och medelstora företag.

– Med konsekvensförordningen har vi hängslen, med regelrådet får vi även livrem. Tillsammans har vi nu verktygen för att nå målet om 25 procent minskade administrativa kostnader för företagen år 2010, sa näringsminister Maud Olofsson.

Näringsministern berättade även om konkreta förenklingsförslag från regeringen. Hittills har regeringen  presenterat 200 förslag och inom kort kommer ytterligare 400 förslag. Det kommer att handla om både stora systemfrågor som berör många och mer specifika förslag som är väldigt viktiga för de som berörs. En bred fråga är avskaffad revisionsplikt som minskar företagens kostnader med 6,8 miljarder, en smalare fråga är att ta bort temperaturregistrering för företag som hanterar livsmedel. Bara temperaturregistreringen kostar företagen 0,5 miljarder kr per år.

– Regelförenkling är ett managementverktyg för regeringen. Genom enklare regler förenklar vi även för myndigheterna, sa Maud Olofsson.

Jens Hedström, VD för NNR, hälsade välkommen och presenterade NNRs verksamhet.

Maud Olofsson presenterade regeringens regelförenklingsarbete.

Intresset för regelförenklingsfrågor är stort.

Gert Karnberger, ordförande för NNR, avslutade konferensen.

Dela den här sidan