NNR Nyheter 2 2011

Vårrensning i regelrabatten

Vad är egentligen statens och kommunernas roll i arbetet med att förbättra företagsklimatet? Jo, att skapa bästa möjliga förutsättningar för att företagen ska kunna startas, verka, växa och frodas. De ska också se till att regelverken efterlevs. Läs mer

Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR

 


OECD/BIAC nya principer för regelgivning

Den 12-14 april 2011 samlades Governance Committee inom BIAC, (Business Industry and Advisory Committee to the OECD). Under några intensiva dagar enades kommittén om ett positionspapper om synen på den framtida regelgivningen för OECD:s länder. Läs mer
 


Stor potential för regelförenkling i Sveriges kommuner

Det är viktigt att kommunerna gör vad de kan för att hjälpa företag att växa och skapa jobb och det finns massor som en kommun kan göra för att förbättra situationen och företagsklimatet. Näringslivets Regelnämnd, NNR, har i en serie av fyra rapporter undersökt huruvida Sveriges kommuner erbjuder "en väg in" och deras hantering av serveringstillstånd, bygglov samt miljöfarlig verksamhet.

Rapporterna visar att det finns stora skillnader mellan kommunernas tillämpning av samma regelverk. NNR kommer under resten av året att besöka landets regioner för att diskutera slutsatserna i rapporterna, med start i Jämtland och Skåne under april månad.

Läs mer och ladda hem rapporterna på www.nnr.se/kommun

 Regelförbättring för tillväxt, tillväxtföretagande och tillväxthinder i Sverige år 2011

NNR arrangerar ett seminarium om regelförbättring för tillväxt för företag i samband med sin årsstämma den 20 maj i Stockholm. På seminariet presenteras rapporten Regelbördans ekonomiska effekter och därefter blir det ett panelsamtal där Dan Hjalmarsson, GD på Tillväxtanalys, Henrik von Sydow, moderat riksdagsledamot och ordförande i Skatteutskottet, Inga Thoresson-Hallgren, Departementsråd, Näringsdepartementet, Mattias Mischke, VD för Stardoll, Ulrik Wehtje, Styrelseordförande, BBAB Media AB, samt Jens Hedström, VD NNR medverkar. Mer detaljer om seminariet finns här.


Riksdagspartierna om regelförenkling

I förra nyhetsbrevet berättade Folkpartiets talesperson i regelförenklingsfrågor om hur de avser arbeta med dessa frågor under mandatperioden och nu finns det på nnr.se intervjuer av talespersoner från nästan alla partier om deras prioriteringar i detta viktiga ämne. Tyvärr saknas det fortfarande svar från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, men vi hoppas förstås att även de ska svara på frågorna inom kort.

Här hittar du intervjuerna med Olof Lavesson (M), Liselott Hagberg (FP)Maud Olofsson (C), Mats Odell (KD)Maria Wetterstrand (MP) och Kent Persson (V).International Regulatory Reform Conference, IRRC i Amsterdam

Även i år var Näringslivets Regel-nämnd en aktiv part i den stora internationella konferensen IRRC (International Regulatory Reform Conference) som i år ägde rum i Amsterdam. Cirka 300 näringslivsrepresentanter, politiker och tjänstemän från ett 40-tal länder delade med sig av sina

respektive erfarenheter av att arbeta med regelförenkling för företag. Några huvudpunkter som ofta lyftes fram var behovet av en bättre dialog med företag, samt vikten av tydliga resultat i form av minskade kostnader och minskad regelbörda.

Läs mer om IRRC här.


Kalendarium (NNR)

Läs gärna om NNRs kommande aktiviteter i vårt kalendarium. 

Dela den här sidan