Pressmeddelande: Skatter och avgifter de största tillväxthindren enligt företagarna!

Pressmeddelande
2011-05-20

Skatter och avgifter de största tillväxthindren enligt företagarnaKopplingen mellan tillväxt och regelförenkling samt regelförbättring är ofta förbisedd. Detta trots att forskning visar att sambandet är mellan låg regelbörda och ekonomisk tillväxt är tydligt. Just regelförbättring för tillväxt, tillväxtförtagande och tillväxthinder i Sverige år 2011 var därför temat för Näringslivets Regelnämnds, NNR, seminarium i Stockholm den 20 maj. Deltog gjorde bland annat Henrik von Sydow (M), ordförande i Skatteutskottet, Dan Hjalmarsson, GD Tillväxtanalys, Inga Thoresson-Hallgren, Departementsråd Näringsdepartementet, Ulrik Wehtje, BBAB Media, samt Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

 – När det dyker upp ett problem så ropas det ofta på nya lagstiftningar inom politiken. Detta behöver vi stå emot.  Ibland behövs nya lagar och regler, men framför att så gäller det att stå emot trycket för att hindra en ökad regelbörda, sade Henrik von Sydow, moderat riksdagsledamot och ordförande i Skatteutskottet. 

Om företagarna själv fick utse vilken offentlig åtgärd som bäst skulle hjälpa deras företag att växa blir svaret sänkta skatter och avgifter. Hela 58 procent av företagarna eller företagsledarna i undersökningen anser att detta är den viktigaste åtgärden. Detta enligt en färsk SKOP-undersökning som är beställd av Näringslivets Regelnämnd, NNR. På andra plats i undersökningen kommer arbetsrättsliga regelverk, såsom LAS, vilket företagarna gärna vill se att de ändras så att kompetens väger tyngre än anställningstid vid uppsägningar. 

Överhuvudtaget så bör regelförbättringar och regelförenklingar användas mer strategiskt som tillväxtfrämjande åtgärder. Forskning visar att länder med låg regelbörda också har en snabbare ekonomisk tillväxt, så det finns all anledning att prioritera detta arbete, sade Dan Hjalmarsson, generaldirektör på Tillväxtanalys. 

Även inom EU pågår ett arbete för att minska företagens regelbörda och Fredrik Reinfeldt har tillsammans med åtta regeringschefer inom EU skrivit ett brev till presidenten i EU-kommissionen och Europarådet. I detta brev påtalas vikten av att sänka företagens totala regelkostnader, till skillnad från enbart de administrativa kostnaderna vilket tidigare varit inriktningen. 

Det är en stor framgång att EU:s samtliga regeringscheferna ställt sig bakom detta viktiga initiativ och det kommer när det genomförs bli till stor nytta för företagen i EU:s medlemsländer. Nu hoppas vi bara på att Reinfeldt och hans regering genomför samma förbättringar även på hemmaplan. Vill vi få fler och växande företag i Sverige är en minskning av de totala regelkostnaderna och rejäla regelförenklingar en klok väg att gå – något som både nationella och internationella undersökningar och forskning visar, sade Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Dela den här sidan