Skatter och avgifter största tillväxthindret för företag

En ny undersökning från SKOP som NNR beställt visar tydligt att skatter och avgifter är det största hindret mot tillväxt enligt företagen  själva. Hela 58 procent av de tillfrågade företagen anser att detta är den viktigaste offentliga åtgärden som kan göras för att deras företag ska kunna växa. Därefter kommer arbetsrättsliga regler, såsom LAS, vilket 18 procent anser vara det viktigaste. Snabbare  myndighetsbeslut efterfrågas också, något 12 procent av företagarna prioriterade högst. Gällande den lokala nivån så önskar företagen rimligare avgifter för tillsyn och tillstånd, men även en väg in till kommunen och riskbaserat tillsynsarbete. SKOP-undersökningen finns att läsa här.

Dela den här sidan