NNR välkomnar regeringens besked om att färre företag ska behöva redovisa moms

I budgetpropositionen för 2024 aviserades att omsättningsgränsen för moms ska höjas så att färre företag behöver redovisa moms. Regeringen har nu tagit nästa steg och beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att bland annat höja omsättningsgränsen för moms från 80 000 kronor till 120 000 kronor. Det innebär att färre företag kommer behöva redovisa moms. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Höjningen av omsättningsgränsen innebär att de företag som väljer att tillämpa undantaget inte längre behöver ta ut och redovisa moms på sin försäljning. Höjningen kan också främja de minsta företagens konkurrenskraft i förhållande till större företag, samt sänka trösklarna för personer som vill starta företag. Det innebär även en lägre administrativ börda för Skatteverket som inte behöver hantera deklarationer och betalningar från de minsta företagen.

Höjningen av momsgränsen är en fråga som NNR och dess medlemmar har arbetat för länge, och är ett av näringslivets 105 förslag till regelförbättringar i Sverige.

– Det är mycket välkommet att regeringen nu höjer omsättningsgränsen och att färre företag nu behöver redovisa moms. Det kommer göra stor skillnad inte minst för de allra minsta företagen och för de som funderar på att ta steget och starta eget. Förslaget främjar de små företagens konkurrenskraft – och därmed hela landets, säger NNRs VD Andrea Femrell.

Läs mer om näringslivets 105 förslag till regelförbättringar här.

Dela den här sidan