NNR Nyheter 1 2008

Välkommen till ett nytt nummer av NNR Nyheter – Sveriges enda nyhetsbrev om hur vi kan få färre och enklare regler. Ladda ner nyhetsbrevet här.

Ur innehållet:

Tio miljarder i sänkta regelkostnader inom räckhåll för företagen
Regeringen har nu presenterat en handlingsplan för regelförenklingsarbetet.

Välbesökt konferens om regelförenklingsarbetet
Intresset var stort när NNR den 11 april arrangerade konferens på temat ”Bara 891 dagar kvar – Vad vill regeringen göra för företagen?”.

Regler kostar svenska företag 100 miljarder kronor
Nuteks mätningar av företagens administrativa regelkostnader visar att det kostar svenska företag nästan 100 miljarder kronor att administrera regelverken.

Den europeiska regelgivningsprocessen måste förbättras
Det är viktigt att de tre aktörerna i lagstiftningsprocessen, EU-kommissionen, Europaparlamentet och Rådet, samarbetar för att förenkla processen.

Utbyte kring regelförenkling mellan Sverige och Tyskland
NNR och Näringsdepartementet träffade företrädare för den tyska regeringen och Normenkontrollrat i Berlin.

EU-tema på NNRs årsstämma
Temat för NNRs årsstämma 23 maj kommer att vara EUs regelförenklingspolitik.

»Ladda ner nyhetsbrevet här!

Dela den här sidan