The EU’s Better Regulation Agenda for the benefit of Business

Inbjudan till seminarium om EU:s regelförenklingsarbete med Alexander Italianer, vice generaldirektör på EU-kommissionen och Jöran Hägglund, statssekreterare på Näringsdepartementet.

Tid: Fredagen den 23 maj 2008, kl 11.00-13.00
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Lokal: Wallenbergaren

Seminariet hålls på engelska. 

För mer information om programmet se bifogad inbjudan.

Seminariet avslutas med en vårbuffé kl 13.00.

Anmälan: Meddela NNR om du önskar delta senast 15 maj via e-post susan.braysy@nnr.se eller telefon 08-762 70 90. Ange namn, organisation/företag och om du vill ta del av den efterföljande buffén.

Välkommen

Jens Hedström
VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR

Dela den här sidan